Cặp nhiệt điện

Cặp nhiệt điện là một cảm biến nhiệt độ các biện pháp. Nó bao gồm hai loại khác nhau của kim loại, tham gia với nhau ở một đầu

Hiển thị 1–12 của 31 kết quả